Προφίλ

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ιδρύθηκε ως αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία (Ν.Π.Ι.Δ) το 1997.

Η ανάγκη για έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων και ζητημάτων κυρίως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και γενικά της εκπαιδευτικής κοινωνίας, η επεξεργασία τους και η προβολή τους από τον Κλάδο μέσω της ΔΟΕ ήταν ο θεμέλιος λίθος της ίδρυσης.

  • Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης επιστημονικών πορισμάτων από μελέτες άλλων αντιστοίχων φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Είναι πτυχές της διαρκούς αναζήτησης του Ινστιτούτου για επιστημονική τεκμηρίωση των μεγάλων θεμάτων που απασχόλησαν και απασχολούν περισσότερο από ποτέ σήμερα τον Κλάδο των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο σκοπός του Ινστιτούτου επιτυγχάνεται: 

  • Με πραγματοποίηση μελετών και ερευνών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς με εμπειρία γνώση και ενδιαφέρον, με πανεπιστήμια και παιδαγωγικά τμήματα, με ειδικούς ερευνητές
  • Με συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Με την ίδρυση παραρτημάτων-αποκεντρωμένων δομών σ’ άλλες πόλεις της Ελλάδας με τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων – μελών της ΔΟΕ
  • Με την έκδοση του Επιστημονικού Βήματος του Δασκάλου (επιστημονικό περιοδικό με κριτές)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white